Wyrażam zgodę na przetwarzanie mioch danych osobowych , w szczególności imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przekazywania informacji marketingowych przez Europapier Sp. z o.o., ul. 30-go Stycznia 35, 83-110 Tczew. * »

* pola obowiązkowe

Regulamin

Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

§1

Internetowa platforma dystrybucyjna, działająca pod adresem www.europapier-online.pl prowadzona jest przez Europapier Polska Spółkę z o.o., zwaną w dalszej części Sprzedawcą, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000112435, NIP 5931092550, REGON 191095216, z siedzibą w Tczewie przy ul. Jagiellońskiej 55U. 


§2

Nabywcą towarów oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem internetowej platformy dystrybucyjnej www.europapier-online.pl może zostać krajowa osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą po przedstawieniu Sprzedawcy nr NIP, REGON, KRS. Nabywcą nie może zostać osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej.


§3

Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem internetowej platformy dystrybucyjnej www.europapier-online.pl w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą.


§4

Zawierając umowę na podstawie zapisów Regulaminu Nabywca oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje w całości niniejszy Regulamin.

 

Rozdział 2. Warunki dokonywania zakupów.


§5

Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z internetowej platformy dystrybucyjnej jest dostęp przez Nabywcę do komputera, przeglądarki internetowej oraz dostęp do Internetu.


§6

W celu zawarcia umowy za pośrednictwem internetowej platformy dystrybucyjnej Nabywca obowiązany jest skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Sprzedawcy w celu uzyskania loginu, pod numerem 801 989 800 czynnym w godzinach 8-17.


§7

Do zawarcia umowy sprzedaży przez Nabywcę konieczne jest prawidłowe zalogowanie  się przy pomocy uzyskanego od Sprzedawcy loginu na platformie dystrybucyjnej www.europapier-online.pl. , złożenie zamówienia, wybór formy płatności i sposobu przesłania wybranego produktu bądź produktów.


§8

Nabywca uzyskuje dostęp do ceny oferowanych przez Sprzedawcę towarów po prawidłowym zalogowaniu się na platformie dystrybucyjnej www.europapier-online.pl


§9

Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.


§10

Wszystkie ceny są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.


§11

Ceny towarów podane na stronie nie zawierają kosztów wysyłki.


§12

Nabywca jest zobowiązany do zapłaty ceny w momencie odbioru towaru lub w formie przedpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy.


§13

Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.


§14

Sprzedawca ma prawo odstąpić od każdej transakcji realizowanej poprzez Platformę Sprzedaży Internetowej www.europapier-online.pl bez podawania przyczyny nawet po automatycznym potwierdzeniu złożenia zamówienia do nabywcy.


§15

W razie pytań dotyczących procesu zamawiania drogą elektroniczną możliwym jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą pod numerem telefonu 801 989 800 w godzinach od 08.00 do 17.00.

 

Rozdział 3. Dostawa i formy płatności.


§16

Dostawa realizowana jest na obszarze Polski i następuje za pośrednictwem transportu własnego lub firmy kurierskiej zgodnie z obowiązującym cennikiem.


§17

Koszty dostawy pokrywa Nabywca.


§18

Za zamówione towary Sprzedawca oferuje następujące formy płatności:
- przy odbiorze przesyłki,
- przelewem bankowym - na rachunek bankowy Sprzedawcy podany każdorazowo na fakturze VAT.

- e-płatności realizowane za pośrednictwem DOTPAY.


§19

Termin dostawy towarów wynosi 2 dni robocze od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy. W przypadku skorzystania z formy płatności przy odbiorze przesyłki dostawa towarów nastąpi w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

Podczas procesu realizacji zamówienia po zalogowaniu się na stronie internetowej Nabywca ma możliwość sprawdzenia, na jakim etapie realizacji znajduje się złożone zamówienie

 

Rozdział 4. Tryb postępowania reklamacyjnego.


§20

W chwili odbioru towaru Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń oraz czy jest zgodna z zamówieniem.


§21

Miejscem składania reklamacji jest siedziba Sprzedawcy.  Reklamacje składane są za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta, pod numerem 801 989 800.


§22

Kontakt w sprawie reklamacji, gwarancji i zwrotów: Piotr Różycki, Tel 801 989 800.

 

Rozdział 5. Postanowienia końcowe.


§23

Zabrania się umieszczania na stronach sklepu treści o charakterze bezprawnym.


§24

Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych [Dz.U.1997.133.883 ze zm.].

 

§25

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum

Rozliczeniowego Dotpay.

 

§26

Zgodnie z Ustawa z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póz. zm.) Kupujący (art.7), w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki, może odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. W takim przypadku Sprzedający może obciążyc kupującego pełnymi kosztami transportu.


§27

Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z umowy sprzedaży jest właściwy rzeczowo i funkcjonalnie Sąd w Poznaniu.


§28

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustaw szczególnych.

© Europapier Polska Sp.z.o.o.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.